Martek ApS, Postboks 1473, Industrivej 1, 3900 Nuuk, Grønland, GER :12 27 77 17, e-mail:martek@martek.gl, Tlf.: +299 487348

Minna Martek

Dateret 08-08-2016 17:21

Minna Martek tage op til 12 passagerer med i længere perioder. De 12 passagerer kan overnatte i de 6 kahytter med 2 køjer i hver.

Minna Martek har en marchfart på 8 knob der kan opretholdes under de fleste vejrforhold. Skibet er udstyret i henhold til de krav Søfartsstyrelsen sætter til skibe der opererer i Grønlandske farvande.

Minna Martek er et stålskib bygget i 1962 på Sønderborg skibsværft. Skibet har indtil Marteks overtagelse i 2007 været kendt under navnet Sanatit.

Skibet er konstrueret til det specielle behov Tele Greenland havde i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af deres installationer langs den Grønlandske kyst. Eksempelvis har skibet meget store tanke, der har været anvendt til forsyning af de generatorer der har forsynet Tele Greenlands installationer med strøm.

Hent en præsentation af skibet her.